Středočeský kraj má od státu získat 231 mil. Kč na opravy silnic

Doprava | 16. 04. 2019

Středočeský kraj má letos od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získat přes 231 milionů korun na opravy, stavby a údržbu silnic. Krajští radní schválili uzavření smlouvy s fondem, informovala Helena Frintová ze středočeského hejtmanství. Celkově kraj letos hodlá dát na opravy a stavby silnic a mostů včetně evropských dotací přes čtyři miliardy korun.

 
"Spoluúčast kraje na projektech financovaných ze SFDI by podle smlouvy měla být nulová. Předpokládáme totiž, že se nám opět podaří pro to splnit klíčovou podmínku. Ta říká, že musíme v roce 2019 na investiční i neinvestiční výdaje do silnic druhé a třetí třídy vynaložit z našeho rozpočtu více peněz, než byl průměr v letech 2016 až 2018," uvedl krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).

Investice kraje do silnic druhé a třetí třídy v posledních letech rostly a zvýšení investic z krajského rozpočtu se předpokládá i letos.

"Opravy silnic jsou naší jednoznačnou prioritou a z toho vycházíme i při sestavování rozpočtu. Dluh na silnicích byl z minulosti tak velký, že by se bez růstu výdajů stav silnic viditelně nelepšil," dodal Petrtýl.

Středočeský kraj spravuje 8650 kilometrů silnic druhé a třetí třídy. Pro jejich správu má zřízenou příspěvkovou organizaci, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje (KSÚS SK).
Zdroj: ČTK