Skupina C.S.CARGO navýšila tržby na 4,7 miliardy korun v roce 2017

Logistika | 09. 07. 2018

Tržby dopravní a logistické skupiny C.S.CARGO v loňském roce vzrostly na téměř 4,7 miliardy korun. Významně se na tom podílel zejména segment logistiky, kde se výnosy díky rozšíření skladové kapacity zvýšily o celých 40 %. Pozitivní vliv do výsledků firmy přineslo oživení v přepravách do Ruska a do všech bývalých států SNS. Investice Skupiny do obnovy vozového parku činila více než 200 milionů korun ve sledovaném období.

„I když patřil loňský rok v oblasti dopravy a logistiky k těm náročnějším, podařilo se nám získat nové zákazníky, zvýšili jsme tržby a posílili jsme svou pozici na trhu. Na úrovni skupiny jsme zaznamenali nárůst výnosů o více než 2 % na 4,7 miliardy korun. Pozitivní vliv na tržby měla především oblast automotive s meziročním nárůstem o téměř 9 %. Skupina rostla i díky akvizici nové společnosti, Celního jednatelství Zelinka s.r.o. Doplnili jsme tím portfolio činností skupiny o celní deklaraci a zákazníkům teď nabízíme novou službu s vyšší přidanou hodnotou. Finanční ukazatel EBITDA dosáhl hodnoty 271 milionu korun,“ popisuje Aleš Willert, generální ředitel a předseda představenstva společnosti C.S.CARGO a.s.

Kromě nárůstu poptávky v dopravě a skladování se ekonomický růst odrážel i v ostatních činnostech, jako jsou třídicí a kontrolní práce. O téměř polovinu rostly především objemy v oblasti námořní a letecké přepravy a o čtvrtinu pak objemy přeprav do Ruska a do všech bývalých států SNS.

Skupina realizovala také projekt rozvozu tankového piva v České republice, na Slovensku se dařilo rozvíjet především oblast automotive a v Polsku se zvýšily skladové kapacity na dvojnásobek. Investice do modernizace vozového parku za celou skupinu přesáhly 200 milionů korun, což je v souladu s dlouhodobým plánem každoročního snižování provozních nákladů a zvyšování efektivity dopravy.

„Logisticko-dopravní trh je vysoce konkurenční prostředí. V dopravě dnes schází řidiči, legislativa je komplikovanější a zvyšují se i omezení ze strany Evropské unie. Za náš úspěch a dobré výsledky tak patří veliké poděkování především našim zaměstnancům, jejich vysokému nasazení a profesionalitě,“ doplňuje Aleš Willert.