Silnice mezi Mostem a Litvínovem se rozšíří asi až po roce 2026

Doprava | 08. 10. 2019

Se zahájením prací na rozšíření silnice mezi Mostem a Litvínovem stát počítá v roce 2026. Trasa podél chemického areálu je pro Litvínov nejvýznamnější komunikací. Uvedla to litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO), které je nespokojena s průběhem příprav stavby.


"Zkapacitnění silnice mezi Mostem a Litvínovem se nám slibuje už řadu let. Stále jsme na začátku. Nyní mám informaci, že se se zahájením počítá až v roce 2026," uvedla Bláhová, která se zúčastnila schůzky se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a byl dokončen podrobný geologický průzkum pro stavební povolení. Bezpečnostní rada státu po havárii v chemičce v roce 2015 dala pokyn k pokračování přípravy.

Shoda dlouho nepanovala na řešení stavby. "Na stavbu máme dokončenou variantní technicko-ekonomickou studii, která byla projednána s Policií ČR, městem Litvínovem a Unipetrolem. Sledovaná trasa je v souladu s platným územním rozhodnutím, úrovňové křížení je řešeno průsečnými světelnými křižovatkami s dynamickým řízením dopravy namísto dříve uvažovaných okružních křižovatek," uvedl Martin Vidimský z chomutovské správy ŘSD.

Dokončit je nyní nutné posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) podle novelizovaného zákona. "Současně připravujeme projekt na realizaci podrobného geotechnického průzkumu. Výsledky průzkumu pak budou podkladem pro dokumentaci pro stavební povolení," uvedl Vidimský. Přípravu se bude snažit ŘSD podle Vidimského zkrátit.

Současná silnice je dvoupruhová a dopravní zatížení přesahuje její kapacitu. "Rozšíření na čtyřpruh je z hlediska lepší plynulosti a zejména bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě nezbytné," uvedl mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Zdroj: ČTK