Sdílená ekonomika pro logistické výrobce a dodavatele. Kde je háček?

Doprava | 08. 06. 2018

V současné době je značně zpochybňována sdílená ekonomika pro firmy, jejichž činnost není založena na technologii. Daný fenomén do této doby znamenal revoluci v oblasti hoteliérství a městské dopravy, postupně proniká také do dodavatelských řetězců.

Podle definice je sdílená ekonomika transakčním internetovým ekosystémem, ve kterém uživatelé spolupracují za účelem nákupu a poskytování služeb. Uplatněné systémy umožňují uživatelům šetřit peníze, zajistit rychle dostupné služby a získat nové příjmy. Obchodní operace vyžadují silné řízení a regulaci v současnosti nejslabších oblastí sdílené ekonomiky, za účelem účinného a produktivního přizpůsobení se nové koncepci „sdílení, nikoli vlastnění”.

Firmy jako Lyft, Convoy a Uber již rozšířily své portfolio o spediční služby. Podle American Trucking Association, má Uber Freight v plánu zavést systém, ve kterém pracují všechny nákladní vozy maximálně efektivně díky tomu, že nabízejí řidičům sedmidenní lhůty splatnosti a pohodlné aplikace, zaručující plnou nakládku. Firmy se však potýkají s obtížemi, neboť doprava nákladů podléhá jiným předpisům a regulacím než přeprava osob. Dopravní firmy, včetně švýcarské mezinárodní dopravně-logistické skupiny AsstrA-Associated Traffic AG, se snaží rozšířit rozsah služeb dodávek poslední míle, jejichž potenciál neustále roste. Walter Kemmsies, přední expert v oblasti přístavů, železnic a infrastruktury v USA, odhaduje, že podíl elektronického obchodu na maloobchodním prodeji se v následující dekádě zvýší dvojnásobně, přičemž se trend omni-channel stane vůdčí tendencí.

„Ve spedici by nebylo možné rozdělit zásoby tak snadno, jako na příklad soukromé byty nebo automobily, tak jak to dělají uživatelé Uber a AirBnB. Dopravní vozové parky se však rozdělují, podle zásady pronájmu, s dodavateli logistiky. Věříme, že v budoucnu budou dopravní vozidla snadněji dostupná pro různé přepravce. Jedním z nejlepších nápadů, jaký vytvořila sdílená ekonomika, který mohou využít speditéři, je pružnější výměna lidských zdrojů. Vyplývá to z faktu, že nedostatek řidičů představuje v dopravní oblasti závažný problém. I konkurenční firmy rády spolupracují a případně si půjčují řidiče za účelem doručení svých nákladů. Technologie a obecné tendence v oblasti spolupráce a outsourcingu vedou oblast tímto směrem," poznamenává Denis Gural, provozní ředitel v AsstrA.

Specialisté pro dopravu v AsstrA si všimli, že maloobchodníci již nejsou ochotní přechovávat velké množství nákladů na místě a častěji objednávají menší množství zboží. Tyto výrobky míří přímo do regálů obchodů. Širší možnosti realizace projektů a bližší vztahy s dodavateli logistických služeb vedly ke zvýšení poptávky po dodavatelských službách kusových nákladů. Teoreticky tato poptávka vytváří účastníkům sdílené ekonomiky možnost zvýšení jejich podílu na trhu. Tradiční dodavatelé logistiky mohou také využít zásady sdílené ekonomiky, aby byl usnadněn proces získávání vozidel a řidičů, na příklad sdílením zásob s legálním partnerem z daného odvětví.

„Největší zájem v současnosti zaznamenávají služby „poslední míle” a „expresní dodávky”. Oproti oblasti městské dopravy spediční průmysl již dávno zavedl koncepci sdílené ekonomiky, aby došlo ke snížení nákladů. Náklady patřící různým vlastníkům jsou konsolidovány v souladu s koncepcí dodávky kusových nákladů. Pro snížení nákladů rychlé logistiky poslední míle, je nesmírně důležitá konsolidace nákladů, úzká spolupráce s dodavateli a různými vlastníky nákladů,” zdůrazňuje Karol Barańczuk, vedoucí oddělení kusových dodávek, jehož součástí je také řízení letecké dopravy v AsstrA.

Jinou příležitostí pro sdílenou ekonomiku, která má silný vliv na dodavatelské řetězce, je zavedení autonomních vozidel bez řidiče na trh. Může to inspirovat spojení zásilek logistických dodavatelů, dodavatelů IT řešení a maloobchodních prodejců.

„Bezpečnosti přepravovaného nákladu jej jedním z klíčových faktorů, které mají vliv na úspěch v logistickém odvětví. Dokud autonomní nákladní automobily nezaručí úplnou bezpečnost nákladu a vozidel, neuvidíme je nikde kromě skladů a přístavů. Hráči z různých odvětví se setkávají, aby plně automatizovali činnost v dodavatelském řetězci, proto také testy nákladních automobilů budou pokračovat. Tyto vozy však pravděpodobně nebudou součástí naší každodenní rutiny v následujících 10 letech,” konstatuje Vitaly Eremenco, zástupce provozního ředitele pro silniční dopravu AsstrA.

Horizontální spolupráce v dodavatelském řetězci je novým jevem, ve kterém firmy navazují partnerské vztahy za účelem realizace větších projektů. Dodavatelé logistiky spolupracují se svými partnery, aby objem sloučili do jednoho vozidla kvůli snížení nákladů a omezení emisí škodlivých látek. Se zřetelem na to, že elektronická výměna dat (EDI) vyřešila problémy vertikální komunikace mezi partnery, jsou podobné činnosti provozovány za účelem vyřešení problémů na úrovni horizontálních spolupracovníků.

Horizontální spolupráce v dodavatelském řetězci, za pomoci moderní uživatelsky příznivé technologie, je čím dál více založena na síle davu. Systémy outsourcingu přepravců jsou vytvářeny za účelem obsluhy schémat dodávky point-to-point. Protože dodávky na poslední míli představují 40-50 % logistických nákladů firmy, může technologie crowdsourcingu vyřizovat za nižší cenu zásilky dostupné již tentýž den. Může to také vyřešit problémy s dopravou mezi firmami, které nemají ani vozidla, ani řidiče. Budoucnost sdílené ekonomiky v dodavatelských řetězcích není stále jasná, ale její potenciál a rostoucí popularita mluví samy za sebe.