Na kongresu Eastlog se mluvilo o udržitelné logistice a DB Schenker se představil jako zlatý partner

Doprava | 11. 06. 2018

DB Schenker se stal zlatým partnerem letošního ročníku mezinárodního logistického kongresu Eastlog. Ten se konal v polovině května v Praze. Hlavním tématem byla udržitelnost v logistice, což je oblast, které je mu velmi blízká. Na panelové diskusi s podtitulem Udržitelná firma o tom hovořil i ředitel provozu logistiky Jan Stibůrek.

Eastlog je největší akcí pro logistické profesionály v České republice. Tematicky pokrývá celou oblast logistiky a zároveň reflektuje novinky a nejnovější trendy v oboru. Letošním hlavním tématem byla udržitelnost, a to z pohledu automatizace a digitalizace, moderních technologií, zaměstnanců nebo životního prostředí. Na akci byl DB Schenker zastoupen výstavním stánkem, na kterém prezentoval svoje aktivity v oblasti udržitelnosti. Před vchodem do hotelu pak stála jako ukázka konkrétních kroků dodávka poháněná ekologickým pohonem - stlačeným zemním plynem CNG. Mimo to se zástupci firmy účastnili mnoha obchodních jednání a ředitel provozu logistiky Jan Stibůrek se zapojil do panelové diskuse Udržitelná firma.

„Odborné veřejnosti jsme představili naše tři pilíře udržitelnosti – růst firmy, podporu zaměstnanců a respekt k životnímu prostředí. Úzce to souvisí s tématem, které je pro nás klíčové: udržitelná logistika. Klademe velký důraz na železniční přepravu, stavbu ekologických skladů, do naší flotily zařazujeme CNG kamiony a u ostatních vozidel dodržujeme nejpřísnější emisní limity Euro V a Euro VI,“ komentoval svou účast na panelu Jan Stibůrek.

Nejsou to jen tyto největší kroky, v rámci udržitelné logistiky mají význam i drobné iniciativy. Proto DB Schenker učí řidiče ekologické jízdě, napříč pobočkami sbírá elektroodpad a pravidelně organizuje dobrovolnické akce zaměřené na ekologii.