Na co se již teď můžete těšit v rámci veletrhu MSV a Transport a Logistika 2015?

Logistika | 30. 03. 2015

Logistický portál Eulog se tradičně stal mediálním partnerem veletrhu Transport a Logistika, který se koná 14. – 18. září 2015. Hlavním tématem je „Průmysl 4.0“ - automatizovaný a integrovaný průmysl, který bude další vývojovou etapou průmyslové výroby. Kromě tohoto globálního tématu se veletrh Transport a Logistika bude ubírat směrem nových trendů v logistice. Více o veletrhu řekl ředitel projektu Ing. Jiří Rousek.

Veletrh Transport a Logistika bývá tradičně součástí veletrhu MSV v lichých letech. Cílem je zviditelnit dopravní a logistické obory. Posledního ročníku, který byl uskutečněn v roce 2011, se zúčastnilo 129 firem ze 12 zemí. Letošní sedmý ročník nabídne v pavilonu A2 zajímavou prezentaci manipulační techniky, montážních strojů, zařízení i skladovací techniky.

Logistický portál Eulog se kromě mediálního zajištění veletrhu postará i o doprovodný program. „Snažíme se vytvořit trošku jiný koncept Logistické konference Eulog než v roce 2011. Určitě se budeme snažit, aby si každý návštěvník přišel na své. Prozatím však nemůžu říct nic víc, protože vše je zatím ještě v počátečním jednání s BVV,“ říká redaktorka portálu Eulog Eva Blechová.

Celkový koncept veletrhu Transport a Logistika přiblížil ředitel projektu Ing. Jiří Rousek:

V roce 2015 se jedná již o sedmý ročník veletrhu. Můžete říct, jak se tento úzce specializovaný veletrh vyvíjel v letech?
Poprvé se veletrh Transport a Logistika uskutečnil v roce 2001, kdy reagoval na rostoucí poptávku průmyslových firem po moderních dopravních a logistických technologiích. Jako bienální projekt vždy doprovázel Mezinárodní strojírenský veletrh, takže vedle specialistů na dopravu a logistiku současně mohl oslovit i desítky tisíc potenciálních zákazníků z různých průmyslových odvětví. Nový impuls veletrh dostal po rozšíření Evropské unie, kdy v podmínkách rostoucí mezinárodní podnikatelské aktivity obecně vzrostly nároky na dopravní a logistický servis. V této podobě se naposledy konal v roce 2011. Před dvěma lety se veletrh Transport a Logistika neuskutečnil, ale vnitropodniková logistika zůstala jedním z oborů Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos se opět vracíme k původní koncepci specializované prezentace dopravních a logistických výrobků a služeb. Veletrh Transport a Logistika se tak na brněnské výstaviště vrací po čtyřech letech a sedmým ročníkem.

Transport a Logistika je vždy spjat s MSV, který má celosvětově dobré jméno. Jak reagují zahraniční firmy na veletrh Transport a Logistika?
Mezinárodní strojírenský veletrh s tradicí od roku 1959 má v zahraničí velmi dobrý zvuk, už proto je spojení s ním velkou výhodou. Zahraniční firmy se veletrhu Transport a Logistika účastnily již od prvního ročníku v poměrně velkém počtu a věříme, že ani letos tomu nebude jinak. Posledního ročníku v roce 2011 se zúčastnily firmy z 12 zemí a ze zahraničí přijelo dokonce 38 procent vystavovatelů.

Téma celého konceptu veletrhu je Průmysl 4.0. Co si pod tímto tématem lze představit?
V posledních letech se začíná hovořit o čtvrté průmyslové revoluci založené na inteligentní komunikaci průmyslových a dalších zařízení. Nástup těchto změn a posun k automatizovanému a integrovanému průmyslu můžeme pozorovat již dnes u předních výrobců například v automobilovém průmyslu. Vyšší automatizace otevírá nové možnosti kustomizace výroby, umožňuje také růst produktivity, ale zároveň jde i o nástup zcela nových technologií. Termín Průmysl 4.0 se objevil před několika lety v Německu a mezi klíčovými progresivními technologiemi čtvrté průmyslové revoluce byl jmenován také 3D tisk a digitální továrna, tedy témata, kterým se na MSV intenzivně zabýváme. Letos zde bude prezentace inovačních technologií ještě intenzivnější a ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou proběhne konference Průmysl 4.0 s německými řečníky, specialisty na progresivní technologie a jejich zavádění do výroby.

Jaká je Vaše představa veletrhu Transport a Logistika? Na co by se už teď dalo případné vystavovatele nebo návštěvníky nalákat?
Koncept doprovodného programu se teprve rodí, ale již dnes například víme, že v rámci veletrhu opět proběhne projekt Packaging Live, tedy živá a interaktivní prezentace balicí linky s využitím nejmodernějších technologií nejen v oblasti balení, ale i manipulace, značení, identifikace aj. Tento projekt výborně navazuje na téma veletrhu Průmysl 0.4, protože ukazuje praktické možnosti uplatnění robotizace nebo identifikace pomocí RFID, což jsou přesně ty nové technologie, které posouvají průmyslovou výrobu do nové etapy. Průmysl 4.0 automatizuje a integruje nejen samotnou výrobu, ale spolu s ní i celý řetězec dodavatelských a odběratelských vztahů. A toto téma přirozeně úzce souvisí právě se zaměřením veletrhu Transport a Logistika.

Eulog je také partnerem projektu Packaging live, který letos přinese opět něco nového. Pokud vše dopadne tak, jak je naplánováno, bude linka velmi, velmi zajímavá a bude zapadat do celého konceptu jak veletrhu Transport a Logistika, tak i do koncepce naší konference.“, uzavírá redaktorka Eulogu.

V případě zájmu o vystavování na veletrhu se obracejte přímo na organizátory veletrhu, stále existuje možnost přihlásit se na veletrh. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe pro Vás. Výběr plochy je velmi důležitý pro prezentaci firmy, avšak s postupem času je výběr stále omezenější.

Přihlašovat se můžete zde.
 


Další podobné články