DHL Supply Chain zavádí do logistiky chytré brýle

Logistika | 05. 09. 2017

Společnost DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku koncernu Deutsche Post DHL Group, úspěšně dokončila globální pilotní projekty pro využití rozšířené reality a zavádí řešení Vision Picking do dalších svých skladů na celém světě jako nový standard ve vychystávání zboží. Zaměstnanci DHL nosí chytré brýle, které postupně promítají pracovní instrukce a pokyny do zorného pole uživatele, například kde se nalézá hledaná položka a na jaké místo na vozíku ji má umístit. Tím odpadá potřeba písemných návodů.

Pracovník, připravující zboží k odběru, má volné ruce, takže může pracovat efektivněji a snadněji. V mezinárodních testech vedla tato skutečnost k průměrnému zvýšení produktivity o 15 procent a zároveň ke snížení chybovosti. Uživatelsky přívětivé a intuitivní řešení kromě toho zmenšilo na polovinu časovou náročnost zapracování a školení nových zaměstnanců.

„Digitalizace není pro DHL Supply Chain pouhou vizí nebo programem, nýbrž realitou, z níž v každodenním provozu profitujeme nejen my, ale také naši zákazníci. Oceňují vyšší produktivitu a používání inovativní techniky ve svých skladech,“ říká Markus Voss, IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain.

Po dokončení programu pilotních testů v USA, kontinentální Evropě a Velké Británii zavádí nyní DHL řešení Vision Picking trvale do svých skladů. Technologie, prověřená v různých odvětvích od informačních technologií přes obchod až po spotřební zboží, je v současnosti již v takovém stádiu vývoje, že ji lze používat jako standardizované zákaznické řešení, které umožňuje rychlejší a snadnější implementaci do provozů zákazníků. Zároveň díky větší rychlosti a nižší chybovosti při vychystávání vede k vyšší produktivitě.

Zaměstnanci ve skladech používají moderní technologii s nadšením a mimořádně pozitivně hodnotí nízkou hmotnost chytrých brýlí i skutečnost, že mají volné ruce. „S úspěšným průběhem pilotní fáze jsme velmi spokojeni a máme radost, že můžeme technologii využívající rozšířenou realitu zařadit do naší standardní nabídky,“ dodává Voss. „Jako jedna z prvních logistických společností, která tuto technologii využívá, tak stanovujeme nová měřítka v oblasti vychystávání zboží.“

Společnost DHL spolupracovala v rámci pilotní fáze se třemi partnery. Ubimax poskytl software pro rozšířenou realitu xPick. Jako hardware nalezly uplatnění nedávno představené chytré brýle Glass Enterprise Edition společně s modely Vuzix M100 a M300. Podobně slibné výsledky lze očekávat i u dalších studií realizovatelnosti, které v současnosti ještě probíhají s jinými partnery v Asii a Austrálii. DHL nyní na základě úspěchu svého programu Vision Picking zkoumá další možnosti využití technologií s rozšířenou a virtuální realitou, například pro školení, údržbu nebo výpočty rozměrů zásilek.