Den české logistiky kompletně zaplnil multifunkční prostory konferenčního sálu Laurin&Klement v Mladé Boleslavi

Logistika | 15. 05. 2018

Již čtvrtým rokem pořádala Česká logistická asociace Den české logistiky. Akce se letos konala ve velmi atraktivním prostředí muzea a výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi v polovině dubna a jejím nosným tématem byla Udržitelnost v logistice. Organizací této akce jako každoročně pověřena společnost Reliant.

Auditorium multifunkčního centra Laurin&Klement bylo zcela zaplněno, o čtvrtý ročník této akce byl mimořádný zájem, což ostatně bylo viditelné jak v předsálí, tak v samotném auditoriu i na balkónech po čas přednášek.

Po úvodním proslovu prezidenta ČLA Václava Cempírka a krátké zdravici prezidenta Evropské logistické asociace Paola Bisogniho následovalo všemi očekávané vystoupení Jiřího Cee, vedoucího logistiky značky Škoda Auto. Ten definoval tři základní pilíře udržitelnosti: Udržitelnost technologickou, udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí a udržitelnost pracovních sil. „Pokud se bude situace v logistice vyvíjet takto dále, brzy nastane doba, kdy logistika, a ne výroba bude určovat směr,“ řekl Jiří Cee.

Jiřího Cee pak u řečnického pultu vystřídal Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu České republiky, který ve své prezentaci zhodnotil celkový stav české ekonomiky. Problémy českého průmyslu vidí hlavně v nedostatku lidí, narušení systému duálního vzdělávání a v zaostalé infrastruktuře. „Bohužel, díky rostoucí byrokracii a špatné legislativě není Česká republika schopna včas proinvestovat finance, které jsou na rozvoj infrastruktury k dispozici a tím se postupně dostává daleko za evropské státy. Na co jsme před 25 lety mohli být hrdi, je dnes spíše pro ostudu,“ řekl Radek Špicar.

Zajímavá pak byla i přednáška Petra Ungermana, koordinátora logistické strategie a inovací v logistice značky Škoda Auto. Ten promluvil o novinkách i konkrétních postupech používaných ve Škoda Auto především pro oblast „zelené logistiky“. S tím souvisí například používání velkoobjemových tahačů s návěsy, používání demontovatelných a složitelných palet, kamiony s CNG pohonem či využití železniční dopravy. Těmito a dalšími opatřeními se snaží Škoda Auto přispět k udržitelnosti životního prostředí. „Dosud jsme si všichni mysleli, že můžeme čerpat veškeré zdroje, které máme k dispozici. Ale je to tak správně?“

Mnohými návštěvníky byla pak uvítána i další přednáška přímo z praxe, o kterou se postaral Milan Ludvík, výkonný ředitel ZETES Czech Republic. „Špatná viditelnost uvnitř dodavatelského řetězce může vést až k zastavení výroby. Pokud je však firma o problému informována včas, může hrozícím důsledkům předejít nebo se na ně alespoň lépe připravit,“ uvedl Milan Ludvik.

Blok přednášek uzavřel Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility společnosti Siemens ČR, který přiblížil úkoly společnosti Siemens při rozvoji elektromobility nejen v oblasti osobní přepravy, ale i osobní přepravy na přání – tedy novinky v oblasti autobusů poháněných elektrickou energií nebo vozidel určených pro přepravu materiálu.

Pro většinu návštěvníků pak byla přínosná i následující panelová diskuze na téma: „Logistika 4.0: Vize nebo realita?“. Té se účastnili Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, Česmad Bohemia; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny Škoda Auto; Jaroslav Ille, oddělení metodiky celního řízení GŘC ČR. Diskuze se zabývala myšlenkou, zda je logistika schopna udržet krok s Průmyslem 4.0, který stále více ovlivňuje moderní výrobu. I v této části velmi silně rezonovala témata nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců, automatizace výroby a provázanosti procesů nejen uvnitř společnosti, ale i v rámci celého dodavatelského řetězce.

Po obědě již následovala netrpělivě očekávaná exkurze do výrobního závodu. Více než 300 zájemců využilo možnosti exkluzivní prohlídky, s erudovanými průvodci z řad zaměstnanců závodu projít jednotlivá pracoviště výrobní linky a nahlédnout do logistického zázemí této přední světové automobilky. Pro exkurzi bylo využito 8 autobusů a samotná prohlídka trvala téměř 3 hodiny a logisticky byla skutečně perfektně zvládnutá.

Celá akce „DEN ČESKÉ LOGISTIKY“ byla velmi vysoko hodnocena, seznámila účastníky se zajímavými a progresivními postupy a díky spoluúčasti Škoda Auto bylo možné získat přímo na místě praktické informace přímo z provozu. Letošní ročník tak svým místem konání, počtem účastníků, vybraným programem, následnou exkurzí a celkovou organizací předčil všechna očekávání největší logistické události letošního jara.