DB Schenker prosazuje ekologický přístup v logistice

Logistika | 23. 04. 2018

DB Schenker dlouhodobě usiluje o udržitelný rozvoj logistiky. Přispívá k němu například větším zapojením železniční přepravy, snižováním obsahu síry v lodním palivu, nebo využíváním vozidel na stlačený zemní plyn.

Snižování emisí: Udržitelný rozvoj podnikání považuje DB Schenker za svou dlouhodobou prioritu. Svůj cíl na snížení emisí skleníkových plynů nedávno ještě zpřísnil a zavázal se snížit je do roku 2030 minimálně o 40 % ve srovnání s rokem 2006.

Větší zapojení železniční přepravy: K naplnění stanoveného cíle se DB Schenker snaží přispět i větším důrazem na železniční a kombinovanou přepravu. Preferované jsou zejména u euroasijských přeprav, kde navíc celý proces trvá o dva až tři týdny kratší dobu než při cestě po moři a je zároveň výrazně levnější než letecká přeprava.

„Ekologicky udržitelná logistika může přispět k úspoře nákladů, například v železniční přepravě lze oproti kamionové přepravě ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů,“ prozrazuje Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker.

Ekologičtější paliva: V oblasti námořní přepravy se pak DB Schenker zaměřuje na snížení emisí oxidu síry v přístavech. Některé přístavy ho žádným způsobem nesledují, a tak iniciativa DB Schenker překračuje rámec aktuální regulace. Dobrovolné ekologické příplatky umožňují rejdařům využívat ekologické palivo s minimálním obsahem síry.

Do celkové ekologické koncepce společnosti patří také kamiony s nejvyšší emisní třídou, pravidelná školení řidičů s důrazem na ekologickou jízdu, a v České republice také rozšiřování vozového parku na stlačený zemní plyn včetně desítek osobních vozidel a dvou kamionů na tento alternativní pohon.

Iniciativy zaměstnanců: V DB Schenker se snaží ekologicky chovat v každodenním provozu. V České republice se proto zákazníkům fakturuje již jen elektronicky a odpadlo zasílání vytištěných dokumentů poštou. Na pobočkách se do společných prostor a zasedaček nenakupují nápoje v PET lahvích a firma tak ročně ušetří kolem 400 kilogramů plastového odpadu. Dlouhodobě probíhá také třídění firemního a domovního elektroodpadu, kterého se od roku 2010 posbíralo pro recyklaci přes 12,5 tuny.

V České republice probíhají ekologické aktivity i přímo v terénu. Během akce Ukliďme Česko 2018 vyčistila dvacítka zaměstnanců okolí liberecké přehrady Starý Harcov, kde společně s dalšími dobrovolníky nasbírali přes tunu odpadu. Další úklid v okolí logistického skladu proběhl také v Boru u Tachova. Ve vhodných lokalitách v blízkosti některých skladů vznikají také ekologické koutky s krmítky pro ptáky a hmyzími domečky. Dobrovolníci se již pět let účastní ekologické akce v CHKO Křivoklátsko, kde pomáhají s údržbou turistických cest nebo výsadbou stromů. V roce 2011 bylo v rámci oslav 20 let působení společnosti v ČR vysázeno 800 listnatých stromů, každý zaměstnanec tak pomyslně dostal svůj strom. DB Schenker dává svým zaměstnancům každý den příležitost drobnými kroky přispět k velkým změnám.