Dálnice u Panenského Týnce urychlí cestu mezi Prahou a Německem

Doprava | 18. 09. 2019

Ministr dopravy Vladimír Kremlík zahájil stavbu dalšího úseku dálnice D7, kterým je rozšíření obchvatu Panenského Týnce na spojnici mezi Prahou a oblastí kolem německého města Chemnitz. Hotovo má být na podzim roku 2021.

 
„Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 zde projíždělo více než deset tisíc vozidel denně. Od té doby provoz houstne a sílí, a tak každá nová část dálnice řidičům pomůže. Předjíždění na novém úseku bude bezpečnější, sníží se riziko čelních srážek,“ říká k zahajované stavbě ministr dopravy Vladimír Kremlík.
 
Zkapacitnění tohoto obchvatu obce je součástí přeměny stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Právě rozestavěný úsek má délku 3,5 km a bude stát 685 mil. Kč bez DPH.
 
V příštím roce by ŘSD by mělo zahájit zkapacitnění obchvatu města Louny a zkapacitnění 4,5 km úseku u Chlumčan. Na Panenský Týnec navazující úsek do Kutrovic by měl být zahájen do roka od dokončení obchvatu. Dostavbu celé D7 je v tuto chvíli odhadujeme odhadován na rok 2025.
 
Kromě spojení se Saskem je cílem nové D7 zajistit dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména průmyslové zóny Žatec-Triangle, jedné z největších v České republice.
 
Hlavní silniční tah D7 Praha – Chomutov – hranice se Spolkovou republikou Německo umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Chemnitz v Sasku a návazně se státy Evropské unie.
 
Aktuálně je ve výstavbě 254,5 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Dále modernizujeme 60,7 km D1 a 60 km tvoří novostavby na silnicích I. tříd. Podrobnosti k jednotlivým stavbám najdete v naší interaktivní mapě.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR