Čtyřměsíční výluka na hlavní trati z Plzně do Domažlic skončila

Doprava | 04. 07. 2018

Čtyřměsíční nepřetržitá výluka mezi stanicí Plzeň hlavní nádraží a Vejprnicemi, kterou si vyžádala stavba nových kolejí a mostů, skončila. Místo náhradních autobusů znovu jezdí expresy, spěšné a osobní vlaky. ČTK to řekl mluvčí společnosti Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební Zdeněk Zuntych. Pracovníci firmy během výluky přeložily na 700 metrů domažlické trati v úseku od Jižního předměstí k zastávce Skvrňany do provizorní polohy.

Správa železniční dopravní cesty začala v únoru v plzeňské části Skvrňany dvouletou přestavbu domažlické železniční trati za 1,1 miliardy korun. Jde o další etapu modernizace plzeňského uzlu, která si do roku 2022 vyžádá 6,3 miliardy Kč a nyní je v polovině.

„Máme za sebou významnou úvodní etapu, zahrnující provizorní přeložku trati včetně stavby mostního provizoria (dlouhého 42 metrů) a přeložek sítí. To umožní plynule pokračovat zejména na mostních objektech bez toho, aby bylo nutné opět dlouhodobě přerušit provoz na trati," řekl vedoucí stavby David Sichrovský. Dočasné řešení umožní postavit definitivní mosty. Už dříve byla opravena část první traťové koleje na Cheb.

V době výluky začala rovněž rekonstrukce několika mostů - silničního v Břenkově ulici, vlečky Škoda, železničních mostů přesmyku a také nového podchodu do zastávky Skvrňany, která vznikne na nové trase trati. Zahájena byla také stavba opěrných zdí v areálu Škoda a podzemního kolektoru, raženého hornickým způsobem. Průběžně se překládají stovky metrů elektrických vedení, kanalizací a vodovodů.

Současně začala stavba přeložky silnice na Domažlice. Vyžádalo si to rozsáhlý přesun inženýrských sítí i kanalizační stoky. Dominantou je nový silniční nadjezd, který umožní křížení trolejbusové dopravy s plánovanou elektrifikací trati na Domažlice.

Spolu s předešlými etapami umožní modernizace trati rychlejší průjezd vlaků Plzní. V budoucnu na ni naváže připravovaná modernizace a zdvojkolejnění trati Plzeň - Domažlice - státní hranice.

Zdroj: ČTK