Asstra zvýšila tržby z prodeje o 15 procent

Doprava | 13. 03. 2018

Mezinárodní kapitálová skupina AsstrA-Associated Traffic AG shrnula výsledky práce za rok 2017. Její obrat v předchozím roce činil 250 mil. eur, což je o 35 % vyšší číslo než analogické ukazatele z roku 2016. Výnosy z prodeje vzrostly o 25 %.

Největšímu zájmu se ve firmě těší silniční doprava. Její podíl v celkovém objemu dopravy uskutečněné skupinou AsstrA činí 81 %. V roce 2017 firma uskutečnila 114,9 tis. přeprav v silniční dopravě. Podíl kontejnerové dopravy činil 4,3 tis., letecké dopravy – 4 tis. a intermodální doprava dosáhla hodnoty 3,9 tis. Rovněž bylo uskutečněno 1,3 tis. objednávek v železniční dopravě. Celková hmotnost všech přepravených nákladů se zvětšila o 8,6 % ve srovnání s ukazateli z roku 2016 a dosáhla hodnoty 3,8 mil. tun.

Skupina AsstrA-Associated Traffic AG nabízí více než 1100 destinací dopravy na celém světě. Z ukazatelů z roku 2017 vyplývá, že největší poptávka byla zaznamenána v rozsahu následujících směrů: „Polsko-Rusko” – více než 6 000 přeprav, „Itálie-Rusko” - 4 400, „Rusko-Bělorusko” - 3 700, „Německo-Rusko” - 3 600 a „Itálie-Polsko” - 2 700.

Shrnutí roku ukázalo, že mezi náklady přepravovanými skupinou AsstrA největší podíl připadal na výrobky strojního a elektrotechnického průmyslu – 18,28 %. Na druhém místě stojí výrobky dřevařského průmyslu, které dosáhly hodnoty 11,34 %. Podíl 10,65 % v celkovém objemu přepravovaného zboží tvořily gumové a umělohmotné výrobky.

Specialisté skupiny AsstrA uskutečnili cca 5 tis. objednávek na služby expresních dodávek, čímž zvýšili ukazatele na hodnotu 27 200 % ve srovnání s rokem 2016. Nárůst zájmu o služby expresních dodávek vyplývá z rozvoje trhu e-commerce a nárůstu poptávky po rychlém dodání zboží v tomto segmentu trhu.

Značně se zvýšila rovněž poptávka po službách v rozsahu spěšných kontejnerových vlaků z Číny – 2,5 tis. zásilek, což převyšuje výsledek z minulého roku o 1 900 %. O 1 725 % stoupnul rovněž počet objednávek v rozsahu projektové logistiky nadrozměrných nákladů.

Také je nutno povšimnout si vedoucí pozice Číny ve světové ekonomice. Spěšné kontejnerové vlaky jsou dobrou alternativou pro námořní dopravu z pohledu času a pro leteckou dopravu z pohledu nákladů. AsstrA v této oblasti významně rozšířila své kompetence: aktivně přispěla k rozvoji železničních služeb poskytovaných Transsibiřskou magistrálou, za což v roce 2017 obdržela poděkování od Koordinační rady pro transsibiřskou dopravu (CCTT) a certifikát potvrzující status člena tohoto spolku. Uvedené faktory přispěly k nárůstu poptávky po železniční dopravě mezi zákazníky.

Skupina AsstrA-Associated Traffic AG se aktivně účastní realizace velkých projektů, což vedlo ke zvýšení počtu objednávek na přepravu nadrozměrných nákladů. Přeprava těchto nákladů přinesla 3% zisk z celkového objemu v roce 2017. Do konce roku 2018 má firma v plánu zvýšit tento ukazatel na 5 %.