Asociace krajů požaduje po státu více peněz na opravy silnic

Doprava | 13. 06. 2018

Zajištění systémového financování oprav silnic druhých a třetích tříd a kolejových vozidel požaduje po vládě Asociace krajů ČR. Její zástupci se na tom shodli při svém zasedání ve Velehradě na Uherskohradišťsku. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek řekl ČTK, že kraje žádají po státu mnohem víc peněz na údržbu silnic.

„Kraje mají zhruba 48 000 kilometrů cest. Stát má jednu šestinu z toho, necelých 8000. My na tyto cesty dostáváme čtyři miliardy, ale stát má desetkrát tolik. A na příští rok to bude snad patnáctkrát víc. To je nepoměr, podle toho to taky vypadá, že my naše cesty nemůžeme tolik udržovat. Jsme přesvědčeni, že společnost tyto finanční prostředky na infrastrukturu dát musí," uvedl Čunek.

Předsedkyně asociace a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová ocenila, že vláda krajům vyšla vstříc a poskytla jim pro letošní rok požadované finance na opravy silnic nižších tříd včetně mostů. Přesto považuje za potřebné dořešit otázku systémového financování pro následující období.

„Je nezbytně nutné, abychom měli jistotu, že peníze vždy a ve sjednané výši obdržíme. Pouze tak můžeme nejen plánovat potřebné opravy a rekonstrukce krajských silnic, ale včas je i realizovat tak, aby občané mohli jezdit bezpečně po opravených silnicích," uvedla Vildumetzová.

Prioritou krajů v dopravě podle ní zůstává i obnova kolejových vozidel. „Apelujeme na ministerstvo dopravy, abychom obdrželi přislíbených 17,85 miliardy korun na obnovu kolejových vozidel, a to při zachování stejných podmínek sjednaných v operačním programu OPD II.," doplnila hejtmanka.

Asociace se věnovala také kůrovcové kalamitě, která zasáhla většinu krajů. „Upozorňujeme na to, že dříví, které se přepravuje po silnicích, ničí naše silnice, protože kamiony jsou přetížené. Dříví je také třeba ošetřit. Pokud se vozí neošetřené, tak se může stát, že kůrovec během cesty vylétne a zasahuje další oblasti. Je třeba velmi rázně zakročit a přijmout opatření k tomu, aby se kůrovec dále nešířil," řekla ČTK hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Na 21. června je proto podle ní naplánované jednání zástupců asociace s vládou týkající se právě kůrovcové kalamity.

Zdroj: ČTK