Chytré skladové vozíky Toyota a diagnostika provozních dat

Skladování | 14. 01. 2019

Společnost Toyota Material Hanling od října letošního roku dodává veškeré skladové vozíky vybavené systémem správy flotily ve standardu. Splnila tak vlastní závazek vyhlášený během veletrhu CeMAT 2018 - podpořit zákazníky nejmodernější technologií, která umožní propojení vozíků se systémem I_Site a pomocí získaných dat a jejich vyhodnocením odstranit plýtvání zdroji prostřednictvím plné kontroly nad vozíky, jejich obsluhou a jejich společnými výkony.

 
Chytré vozíky umožňují zákazníkům soustavnou práci s informacemi. Umožní jim měřit nepřeberné provozní a výkonové charakteristiky a přes přesnou diagnostiku dat ovlivňovat pozitivně klíčové manipulační operace, vytíženost vozíků a nastavení optimální flotily, práci s bateriemi nebo vyhledávání řidičů, kteří vyžadují důslednější proškolení, protože způsobují více kolizí a více škod.

Žádné platby za hardware

Zákazník dostane vozík s plně integrovanou a plně funkční technologii. Platí jen malý měsíční poplatek za přístup do strukturovaných kontrolních nástrojů a reportů, které jsou k dispozici v rámci I_Site portálu nebo příslušných mobilních aplikacích. Ale i zákazníci, kteří se rozhodnou tento poplatek neplatit, budou moci pracovat se základními statistickými daty, jako jsou přehledy flotily, řidičů, ujetých motohodin a podobně.

Efektivnost založená na štíhlém myšlení

Toyota bude navíc v blízké budoucnosti schopna na základě shromážděných dat připravit pro zákazníky ještě účinnější programy péče o vozíky. Díky propojení s novou servisní platformou T-Stream a přístupem k informacím o vozíku bude preventivní servis na dálku znamenat další zásadní krok k zajištění maximální spolehlivosti a disponibility vozíků - což je klíčový požadavek mnoha významných zákazníků bez ohledu na rozsah a náročnost provozu.

Toyota tak razantně vstupuje do digitální éry, v které bude hrát prim ne sběr velkého množství dat, což je dnes celkem běžné, ale hlavně schopnost jejich přesného a rychlého vyhodnocení a následné nastavení optimálních procesů s minimálním plýtváním zdroji, časem i lidskou obsluhou.