Řidičům se otevřela přeložka silnice I/62 Děčín - Vilsnice

Doprava | 11. 07. 2018

Motoristé mohou od pondělí 9. července využívat přeložku silnice I/62 Děčín - Vilsnice. Přeložka je posledním z úseků komplexní přestavby průtahu silnic I/13 a I/62 městem Děčín, která umožní odvedení tranzitní dopravy z dosavadního dopravně nevyhovujícího průjezdu Ústeckou ulicí.

„Samotná přeložka je velmi zajímavá z technického hlediska. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o stavbu na zelené louce, ale že vede v intravilánu velkého města. Stavba se tak musela potýkat s řadou překážek, jako byly např. významně odlišné trasy inženýrských sítí nebo pískové podloží, které přineslo řadu nesnází s výstavbou pozemní komunikace zatíženou přísnými kvalitativními předpisy. Během stavby musela být také zlikvidována řada černých skládek, které na staveništi vznikly. Chtěl bych tímto poděkovat zhotoviteli za jeho velké úsilí namířené k dokončení stavby i přes všechny tyto nemalé překážky,“ okomentoval zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Zprovozněním přeložky dochází ke snížení intenzity dopravy v průmyslové zóně, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a ke snížení hlukové zátěže a exhalací v obytné zástavbě. Celý úsek se nachází v intravilánu města Děčín, proto zde bude maximální povolená rychlost 50 km/h.

Zdroj: MD ČR