Údržba vysokozdvižných vozíků

Skladování | 01. 02. 2011

Základní rozdíly v údržbě elektrických vozíků a vozíků se spalovacími motory pramení z konstrukce vozíků. U elektrických vozíků je na prvním místě nabíjení a údržba trakční baterie. Důležitá je rovněž čistota a funkčnost chlazení především u elektromotorů. Pozornost si zaslouží kontrola stavu pohyblivých přívodů k baterii včetně stavu zástrček. Vozíky se spalovacím motorem vyžadují kontrolu stavu provozních kapalin, vzduchového filtru, těsnosti a čistoty soustavy hydrostatického pojezdu a čistoty a prostupnosti chladičů. Společnou částí obou skupin vozíků, která vyžaduje vysokou pozornost při údržbě, je zdvihací zařízení.

Linde2.jpgObecně lze říci, že provozovatelé manipulační techniky si sami provádějí tzv. denní údržbu a tzv. údržbu podle potřeby, což je základní minimum údržby, které by měl provozovatel manipulační techniky každý den provádět. O vše ostatní by se měl starat autorizovaný servis. Samozřejmě záleží na konkrétním druhu manipulační techniky, ale obecně lze říci, že se při těchto údržbách jedná o tyto úkony:

Denní údržba (údržba před každodenním uvedením vozíku do provozu):

 • Celková vizuální kontrola stroje (únik provozních kapalin, poškození stroje, stav pneumatik a přítomnost cizích předmětů v nich, stav zvedacího zařízení s důrazem na vidlice atd.)
 • Doplnění paliva
 • Kontrola množství motorového oleje
 • Kontrola množství chladící kapaliny
 • Kontrola stavu motohodin, zápis o stavu stroje do provozního deníku, případné včasné objednání údržby nebo opravy.
 • U elektrických vozíků se velmi často zapomíná na to, že trakční baterie je do určité míry samostatné zařízení a kromě toho že má i vlastní návod k použití, vyžaduje pozornost a vlastní systém údržby.


Údržba podle potřeby (velmi závisí na konkrétních podmínkách provozu vozíku):

 • Čištění (stroje, chladiče, vzduchového filtru, ventilátorů chlazení atd.)
 • Mazání (zvedacího zařízení, přídavného zařízení, řídící nápravy atd.)
 • Kontrola upevnění kol
 • Čištění povrchu článků trakční baterie, odsátí případného uniklého elektrolytu ve skříni baterie a konzervace pólových nástavců.
 • Kontrola stavu pohyblivých přívodů k baterii a nabíječi a včasné zajištění případných oprav.

Lindechlap.jpg
Největší chybou provozovatelů manipulační techniky je, že se neseznámí s návodem k obsluze. Neprovádějí tedy výše uvedené základní údržbářské práce a snaží se ušetřit na nepravém místě, to je že servisní údržbu neprovádějí s autorizovaným servisem.  Pracovníci autorizovaného servisu u společnosti Linde Material Handling ČR, kterých je přes 80 v jednotlivých regionech po celé ČR,  dobře vědí, že údržba nejsou pouze výměny olejů a filtrů, ale mnoho dalších zásahů a kontrol, při kterých se dbá na prevenci závad. Také přesně znají specifikaci provozních náplní a nenalévají do motoru nebo hydraulické soustavy olej, který je sice levnější, ale vůbec tam nepatří. Vlivem špatně prováděné údržby dochází často k velmi pozvolnému, ale o to závažnějšímu poškozování vozíku.

Provozovatelé vozíků by měli zejména dbát na prevenci, protože nejlepší je vždy případným  nehodám a poruchám předcházet, dále je dobré se držet následujících pravidel:

 • Seznámit se a dodržovat návod k obsluze.auta.jpg
 • Zajistit (umožnit) provádění denní údržby a údržby podle potřeby a „větší“ údržby svěřit odborníkům.
 • Věnovat pozornost i drobným závadám.
 • Zavést ke každému vozíku knihu, do které řidiči před každodenním usednutím do vozíku zaznamenají datum, počet motohodin, zda přebírají vozík po předchozím řidiči v pořádku nebo jestli nalezli nějaké závady, zda byla provedena údržba a doplněny provozní kapaliny a palivo (i v průběhu dne).

 

Autoři:

Ing. Ladislav Kručínský a Ing. Václav Štverák

specialisté servisu Linde