Doprava | 15. 08. 2012

Ministerstvo dopravy hodlá vládě předložit na vědomí materiál Nové pojetí dálniční sítě. Podle něj by už v roce 2013 mohlo dojít ke zvýšení počtu km dálnic na našem území až o cca 300 km a zvýšení rychlosti na vybraných silnicích I. tříd na 110 km/h. Pilotním projektem by se už na podzim tohoto roku měla stát komunikace mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
 
Plánovaná změna Ministerstva dopravy spočívá v převedení vybrané části současných rychlostních silnic do kategorie dálnice, jednotném označení takto vzniklé ucelené dálniční sítě dopravní značkou „Dálnice“ (se zeleným orientačním dopravním značením) a uvolnění dopravní značky „Silnice pro motorová vozidla“ pro pozemní komunikace, na kterých je žádoucí omezit nemotorový provoz a zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km/h.

Nové pojetí rychlostní silnice přispěje ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti české dálniční sítě v očích domácích i zahraničních řidičů. Navrhovaným administrativním převodem vybraných rychlostních silnic do dálniční sítě dojde ke zvýšení počtu km dálnic na našem území o cca 300 km, přičemž nově definovaných silnic pro motorová vozidla s povolenou rychlostí 110 km/h budou existovat řádově stovky km. Jednalo by se o nepřevedené stávající rychlostní silnice a nově zařazené čtyřpruhové směrově dělené silnice bez úrovňových křížení
a s omezením připojení sousedních nemovitostí. Pilotně se pak rychlost 110 km/h bude už na podzim tohoto roku testovat na silnici I/37 z Hradce Králové do Pardubic.

Vybrané silnice I. třídy budou koncipovány jako mezistupeň mezi běžnou dvoupruhovou silnicí I. třídy a dálnicí. Za tímto účelem byly vytipovány úseky silnic I. třídy, u kterých Ministerstvo dopravy považuje za vhodné prověřit naplnění výše uvedených předpokladů i na již realizovaných čtyřpruhových komunikacích a provést příslušné dopravně-inženýrské posouzení. Jedná se především o tyto úseky:

 •           I/7 Chomutov – Křimov,
 •           I/11 Ostrava – Šenov,
 •           I/11 Ostrava, Rudná (v okolí D1)
 •           I/13 Karlovy Vary – Ostrov,
 •           I/13 Most – Bílina,
 •           I/13 Bílina – Teplice,
 •           I/14 Liberec – Kunratice,
 •           I/20 Nová Hospoda (R4) – Písek,
 •           I/20 Plzeň, přivaděč k D5,
 •           I/23 Brno, Pražská radiála
 •           I/26 Plzeň, přivaděče k D5,
 •           I/27 Plzeň-Sukova – Dobřany,
 •           I/34 České Budějovice – Lišov,
 •           I/35 Liberec – Bílý Kostel,
 •           I/35 Olomouc – Křelov,
 •           I/37 Hradec Králové – Pardubice,
 •           I/38 Jihlava, přivaděč k D1,
 •           I/43 Brno, Svitavská radiála,
 •           I/44 Postřelmov, obchvat,
 •           I/48 Nový Jičín – Příbor,
 •           I/48 Český Těšín, obchvat
 •           I/50 Brno, Olomoucká radiála
 •           I/56 Prodloužená Místecká,
 •           I/57 Semetín – Jablůnka.

 

Předkládaný materiál Nové pojetí dálniční sítě reaguje na moderní trendy výstavby silniční infrastruktury Evropské unie, a to včetně návaznosti na tzv. novou politiku transevropských sítí (TEN-T). Jednou z nezbytných souvisejících změn bude také novela zákona č. 13/1997 sb.,
o pozemních komunikacích.