Logistika | 08. 08. 2012

Společnosti Unilever a DHL Supply Chain uzavřely novou smlouvu v rámci svého partnerství, jejímž cílem je ještě intenzivnější rozvoj vzájemné obchodní spolupráce. Obě strany se zavázaly ke globální kooperaci při poskytování prvotřídních služeb pro společnost Unilever a její zákazníky. Stanoveného cíle chtějí dosáhnout řadou společných iniciativ zaměřených na rychlejší uvádění nových produktů na trh, zvyšování efektivity, snižování nákladů a zavádění trvale udržitelných postupů.

Mezi uvedené iniciativy patří rovněž snižování emisí CO2 a omezování množství odpadu v rámci globální logistické provozní činnosti, například zaváděním nových inovativních technologií. Obě společnosti plánují také rozšířit geografickou dostupnost stávajících služeb, a to zejména na rozvíjejících se trzích včetně Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Mexika. Další aktivity postavené na principu „navrhni jednou, aplikuj všude“ poslouží k identifikaci, zavádění a racionalizaci nových a inovativních procesů napříč dodavatelským řetězcem společnosti Unilever, aby byly zajištěny optimální provozní výsledky.

Plán společného obchodního rozvoje JBDP (Joint Business Development Plan) je součástí programu „Partner to Win“ (partnerstvím k vítězství) společnosti Unilever, který je zaměřen na intenzivnější spolupráci s klíčovými dodavateli. JBDP předkládá strategické obchodní plány společnosti Unilever a poskytuje jasný rámec pro spolupráci mezi společnostmi DHL a Unilever, který umožní naplnění všech cílů v dlouhodobém horizontu. Jedná se například o podporu realizace závazků z plánu společnosti Unilever pro trvale udržitelný život a iniciativy GOGREEN společnosti DHL, spočívajících ve snižování emisí CO2, nákladů a odpadu. Obě společnosti budou rovněž zvyšovat standardy kvality, poskytovat nejvyšší úroveň zákaznických služeb a zlepšovat logistické činnosti používáním inovativních procesů a sdílením nejlepších metod v globálním měřítku.

Pier Luigi Sigismondi, vedoucí pracovník společnosti Unilever zodpovědný za dodavatelský řetězec, k tomu poznamenal: „Pro Unilever je důležité, abychom s našimi strategickými dodavateli úzce spolupracovali na dosažení našeho cíle zdvojnásobit velikost naší společnosti a zmenšit dopady naší činnosti na životní prostředí na polovinu. To nemůžeme dokázat sami. DHL a Unilever vzájemně spolupracují již mnoho let a obě organizace sdílejí stejné hodnoty, zanícení pro věc i cíle. Proto jsme si na podporu plánů pro trvale udržitelný růst našeho podnikání zvolili jako svého globálního partnera v oblasti dodavatelských řetězců DHL. Těšíme se na užší spolupráci s DHL a na využívání předností tohoto globálního partnerství.“

Bruce Edwards, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain, souhlasil: „Rozhodli jsme se vybudovat ještě silnější a úspěšnější partnerství se společností Unilever. Právě uzavřená významná smlouva potvrzuje náš dlouhodobý vztah s touto společností, který je postaven na úsilí o inovace a dokonalost.“

„Jsme nadšeni, že můžeme na strategické úrovni spolupracovat se společností Unilever, navrhovat nejlepší možná řešení a poskytovat bezkonkurenční služby, které pomáhají nejúspěšnějším spotřebitelským značkám na světě dosahovat růstu, zisku a realizovat ekologické ambice. Tento nový globální aspekt v našem vztahu nás naplňuje mimořádným nadšením.“