Doprava | 11. 07. 2012

Pokračující problémy se spuštěním nového registru vozidel začínají způsobovat dopravcům vážné finanční škody. Obnova vozového parku užitkových vozidel se plánuje dlouhodobě, neboť každé vozidlo je v podstatě originál objednaný s několikaměsíčním předstihem. Nelze tedy ovlivnit dobu jeho dodání. Nemožnost přihlásit právě dodané vozidlo nyní nejen komplikuje plnění nasmlouvaných závazků, ale na leasingových splátkách přichází dopravci denně o tisíce korun.


Je neomluvitelné, že ministerstvo o možných problémech vědělo měsíce dopředu, a přesto spuštění systému nezvládlo. ČESMAD BOHEMIA bude poskytovat podporu svým členům, kteří se obrátí na stát se žádostí o náhradu škody.