Doprava | 10. 07. 2012

Pracovníci společnosti ČD Cargo se podíleli na taktickém cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) nazvaného NÁKLAD 2012, které se uskutečnilo v železniční stanici Vodňany na Strakonicku. Společně se složkami IZS a zaměstnanci ČD Cargo se do akce zapojili také hasiči a ekologové SŽDC.

Při cvičení se vycházelo z modelové situace, kdy na kusé koleji na nádraží stojí odstavená cisterna, z níž uniká neznámá látka. Toho si všimnou dva školáci, kteří vylezou na cisternu a pod vlivem unikajících výparů z ní spadnou a jsou v bezvědomí.

"Takováto praktická cvičení jsou pro nás neocenitelná v případě jakékoliv budoucí havárie," řekl ke cvičení záchranných týmů předseda představenstva společnosti ČD Cargo Gustav Slamečka. "V podobných okamžicích je potřeba maximální souhra všech složek, kdy každý musí znát své místo a povinnosti. Reagovat pod tlakem a stresem v prostředí havárie je nesmírně náročná záležitost, kterou je potřeba neustále cvičit a zdokonalovat," dodal ke cvičení šéf ČD Cargo.

Přeprava nebezpečných látek po železnici podléhá zvláštním mezinárodním předpisům, jimiž se řídí i dopravce ČD Cargo. Ty mimo jiné stanovují podmínky přepravy a způsob označení vagonů včetně zařazení do kategorií podle nebezpečnosti přepravovaných látek.