Logistika | 22. 06. 2012

Eulog.cz vám přináší zajímavý rozhovor s logistickou a přepravní společností DSV. Na naše otázky odpovídal Ing. Petr Chocholatý, ředitel společnosti DSV.

 

Název společnosti DSV je známý v oblasti přepravy a logistiky. Mohl byste našim čtenářům přesto přiblížit, co je posláním Vaší firmy a čím je unikátní oproti jiným logistickým firmám?

DSV je skutečným globálním poskytovatelem dopravních či logistických řešení. Pokud bych se měl vyjádřit jen krátce a nesklouznout do klišé, tak posláním DSV je být vhodným partnerem a dobrou volbou pro zákazníky, jež řeší jakékoliv otázky logistiky. Chceme být také dobrým místem pro práci pro naše zaměstnance a v neposlední řadě musíme uspokojovat očekávání akcionářů, tj. přinést nějaký výnos z jejich investic.  DSV Česká republika není ničím unikátní. Jsme součástí velkého nadnárodního koncernu, což nám dává určitou konkurenční výhodu. Nabízíme však produkty, které nabízí i většina naších velkých konkurentů a tak naše výhoda spočívá hlavně v proaktivním chování, otevřené komunikaci či plnění slibů (i když nejsou vždy na papíře). Samozřejmě máme i mnoho speciálních oborových znalostí, ale toto by bylo na delší článek
 
Vaše portfolio produktů je poměrně rozsáhlé. Snažíte se ho nějak rozšiřovat nebo spíš dbáte na zvyšování kvality těch stávajících?

Odhaduji, že naše standardní portfolio produktů dokáže z 90 % pokrýt potřeby běžného logistického zákazníka. U těchto produktů tedy klademe důraz na zvyšování kvality a konkurenceschopnost.  Stále však existují zákazníci, kterým oněch 90 % nestačí. Požadavky těchto zákazníků pak řešíme formou vytváření projektových týmu, kombinací znalostí z různých oborů, tak abychom i tady uspěli.

Můžete nám uvést některé Vaše nejvýznamnější a stálé klienty, se kterými spolupracujete?

Nepřeji si zde uvádět nějaká jména, ale mezi naše zákazníky patří jak firmy z TOP 100 České republiky tak mnoho menších a středních firem, jež jsou pro nás neméně důležité.
 
Každá firma si začátkem roku stanovuje cíle a plány do budoucna. Můžete nám prozradit, jaké cíle jste si stanovili a jak se Vám daří je plnit?

Cíle a plány úzce souvisí s posláním naší společnosti a tudíž jednoznačně chceme získávat další podíl na českém logistickém trhu, růst (poněvadž i v době recese to lze), vykazovat zisk, investovat peníze do vzdělání zaměstnanců a budovat jméno DSV, tak aby se stalo synonymem logistické kvality.
Ještě je příliš brzy na vyhodnocování cílů pro letošní rok.  Vše jde doposud správným směrem, a i když jsme neustále strašeni medii či čteme o negativním vývoji HDP, tak prozatím nezaznamenáváme nijaký pokles tržeb.

Na co byste se chtěl v druhé polovině roku zaměřit?

Pokud bych měl vypíchnout tu nejdůležitější oblast, tak by to byl růst podílu na trhu a tudíž hlavně posílení obchodních aktivit. Bohužel nedokážeme ovlivnit makroekonomický vývoj a tak se držíme hesla: „ Štěstí přeje připraveným“.

Neustále se mluví o hospodářské krizi, která ani oproti loňskému roku neustala, spíš naopak. Zpozoroval jste nějaké významné výkyvy ve fungování Vaší společnosti?

Vždycky se tvrdí že logistické firmy jsou lakmusovým papírkem vývoje ekonomiky.
Ano, je to zčásti pravdou, ale vzhledem k tomu, že je logistický trh silně fragmentovaný, lze i v době recese dosáhnout růstu (ovšem na úkor těch méně úspěšných). Od svých kolegů z branže, již dostávám první varovné signály o zpomalení, ale výkony DSV jsou stále v mírném růstu. 

Zajímalo by mě, jaká je Vaše prognóza na vývoj v na trhu logistiky, skladování, dopravy a spedice?

Velice jednoduše řečeno si myslím, že se žádné drama nebude konat. Pravděpodobně může dojít k situaci, že vstoupíme do delšího mírného hospodářského poklesu. Předešlá recese již výrazně pročistila ekonomiku od neefektivních společností a vzhledem k tomu, že máme stále v živé paměti minulý krizový vývoj, tak to nebude žádné téma pro učebnice dějepisu či makroekonomie. 

Kde by se s Vámi mohli naši čtenáři v letošním roce setkat?

Pokud jde o mne, tak většinou v nějaké kanceláři DSV v České republice či v Evropě.
Pokud se však ptáte na DSV ČR, tak na podzim plánujeme účast na logistickém kongresu Translog v Budapešti, kde se pravidelně scházejí odborníci na řízení dodavatelských řetězců (nejen z řad logistických firem) a který je jak inspirací, tak možností výměny zkušeností.

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších úspěchů.

 

Pokud byste měli zájem o více informací, kontaktujte nás na mailu redakce@eulog.cz

 


Další podobné články