logistika | 22. 01. 2008
Podle novely zákona 247/2000 Sb. o odborné způsobilosti řidičů musí mít nový průkaz profesní způsobilosti řidiči, pokud řídí vozidlo s oprávněním C nebo D včetně podskupin, tedy i řidiči vozidel od 3,5 do 7,5 t, kteří profesní průkaz dosud mít nemuseli. Novelizace (nový zákon 374/2007 Sb.) nabývá účinnost 1. 4. 2008 a řidiči, kteří budou k tomuto datu držiteli platného profesního průkazu, budou si ho moci vyměnit na úřadu obce s rozšířenou působnosti do 30. 10. 2008, nejpozději však do data platnosti profesního průkazu.
Profesní průkaz bude vydán také řidičům, kteří nově získají řidičské oprávnění pro nákladní vozidla v období do 10. 9. 2009 nebo pro autobusy do 10. 9. 2008.
Mimo uvedené případy bude po 1. 4. 2008 možné získat průkaz profesní způsobilosti pouze na základě absolvování vstupního školení formou výuky a výcviku v základním rozsahu 140 hodin (pro řidičské oprávnění alespoň C1, C1+E, D1, D1+E) nebo rozšířeném rozsahu 280 hodin (pro řidičské oprávnění C,C+E,D,D+E).
Povinnost zdokonalování odborné způsobilosti se nevztahuje pouze na stanovené výjimky (např. řízení vozidla hasičů, policie, armády, traktorů apod.).
POZOR: Je nutné, aby všichni řidiči vozidel nad 3,5 t měli 1. 4. 2008 platný profesní průkaz, který si následně vymění za nový. ČESMAD BOHEMIA proto vypisuje na svých regionálních pracovištích zvláštní termíny školení, kde můžete profesní průkaz získat, nebo prodloužit!